Biển Tên Phòng Họp Trượt Ngang

  • Kích thước phổ biến: 10x30cm, 10x25cm…
  • Chất liệu inox in UV
  • Có day trượt để thay đổi trạng thái dễ dàng
  • Mặt sau sử dụng băng dán 3M để quý khách có thể tự lắp đặt.
  • Giao hàng toàn quốc
Developed by Tiepthitute
<php _e('Click to Call','call-now'); ? data-lazy-src=

097.1818.995